Verf mengen of verf spuiten: voorzorgsmaatregelen

Bij verf mengen of verf spuiten is het belangrijk om een paar veiligheidsoverwegingen in acht te nemen. Het belangrijkste bij het verf spuiten en verf mengen is het gebruik van adembescherming. Dampen van synthetische stoffen zijn giftig voor je en de kans is het grootst dat je deze inademt tijdens het verf mengen en verf spuiten.

Adembescherming bij verf mengen

Tijdens het verf mengen, moeten alle stoffen in de verf weer tot een geheel geroerd worden. verf bestaat uit verschillende componenten met ieder hun eigen zwaarte. Hierdoor komen de lichtere stoffen naar boven toe die dus ook sneller verdampen. Bovendien is het niet ongebruikelijk, wanneer de verf enigszins is uitgedroogd, om verfverdunner toe te voegen voor het verf mengen. Bij verf mengen is het dus belangrijk om op zijn minst een mondkapje te dragen, maar bij voorkeur een dampmasker.

Adembescherming bij verf spuiten

Bij verf spuiten is adembescherming altijd nodig. Dit omdat de verf in kleinere deeltjes de lucht ingaat en dus ook makkelijk ingeademd kan worden. Wanneer je adembescherming hebt bij het verf spuiten, is deze techniek ideaal om over grotere oppervlakten te schilderen. Verf spuiten wordt dan ook regelmatig gedaan door schilderbedrijven die grotere panden in een nieuw kleurtje moeten steken. Er zijn met betrekking tot adembescherming tijdens verf spuiten bovendien ook regels opgenomen in zowel de Europese wetgeving als de Nederlandse Arbowet.

Verf mengen of verf spuiten: welke verfsoorten?

Zowel bij verf spuiten of verf mengen is een goede kwaliteit verf nodig voor een optimaal resultaat. Goede verfmerken maken gebruiken van betere componenten waardoor de uitwerking beter tot zijn recht komt en uiteindelijk ook beter blijft zitten. Bij De Verfzaak vind je de juiste kwaliteit. Deze speciaalzaak bied je gerenommeerde merken voor een scherpe online prijs. Denk aan merken als: Bij De Verfzaak vind je alles voor het verf mengen, verf spuiten, lakken, beitsen en meer! Bezoek de site en ontdek de mogelijkheden. Bekijk daarnaast ook een onze andere artikelen over bijvoorbeeld lakken en schuren op Verfkennis.nl