Tijdens het schilderen een sigaretje opsteken

Als coatingsoorten licht ontvlambaar en/of ontplofbaar zijn, dan is het volgens de Europese verordening op het gebied van etikettering, ook wel de CLP verordening genoemd, noodzakelijk om hiervoor een waarschuwingssymbool te gebruiken op het blik of de emmer. Dus of er in de buurt van een coatingsoort vuur gehouden mag worden, staat aangegeven. Het is bovendien raadzaam om tijdens het schilderen zelf niet te roken, aangezien dwalend as op de coating terecht kan komen. Los nog van de vraag of een sigaretje opsteken sowieso verstandig is, maar dat is ieder voor zich. Naast of een product ontvlambaar is of niet, geven Europese symbolen hierover ook aan in welke mate iets ontvlambaar is:

Ontvlambaar-symbool

Het normale symbool zonder extra toevoegingen geeft aan dat de vloeibare stoffen of preparaten binnen in de verpakking kan branden. Ze hebben een laag vlampunt van minimaal 21 graden Celsius en een maximum van 55 graden Celsius.

Licht Ontvlambaar-symbool

Ziet eruit als het normale symbool, echter staat er in de tekening zelf de letter F bijgevoegd. Soms staat er nog extra in een tekst onder nog ‘Licht Ontvlambaar’. Het vlampunt hiervoor ligt tussen de 21 en 0 graden Celsius. Deze brandbare stoffen en preparaten kunnen bij normale druk zonder toevoeging van energie in temperatuur stijgen en uiteindelijk branden, met een zeer korte ontstekingsbron in de lucht vliegen of in aanraking met luchtvochtigheid of water in gas omvormen. Denk bijvoorbeeld aan brandspiritus.

Zeer Licht Ontvlambaar-symbool

Hierop staat een F+ in plaats van een F. Zeer licht ontvlambare stoffen, gassen en preparaten die een zeer laag kook- of brandpunt hebben: ze kunnen bij blootstelling aan normale temperatuur en luchtdruk in de lucht vliegen. Zoals petroleum.

P-symbolen

De ontvlambaar-symbolen met daarop een P gaan over vloeistoffen, waarbij de codering loopt van P1 tot en met P4, waarbij de eerste gaat over de meest licht ontvlambare vloeistoffen die hun vlampunt hebben onder de 21 graden Celsius. P4 daarentegen brandt pas bij een vlampunt van 100 graden Celsius of daarboven.

Wanneer kan ik nou een sigaretje roken?

Bij een van deze symbolen is een sigaretje roken tijdens schilderen niet verstandig. Sigaretten hebben namelijk een veel hoger brandpunt van 100 graden Celsius (P4). Dat hoeft niet per se te betekenen dat ieder middel in de lucht kan vliegen wanneer je een sigaretje rookt tijdens het schilderen. Let dus goed op bovenstaande symbolen. Problemen bij het verven? Bekijk eens onze help pagina.