Wat nu?: Verf drogen gaat niet goed

De verf drogen: het wil niet zoals je had gehoopt. Alle soorten verf drogen door drie belangrijke reacties waarbij ze alle drie in onderling verband staan: zuurstof, temperatuur en verdamping. Hierdoor zijn er drie omstandigheden mogelijk waardoor het verf drogen niet zo goed gaat. We bespreken ze hier één voor één.

Verf drogen bij een hoge luchtvochtigheid

Wanneer het in aanraking komt met zuurstof, gaat verf drogen. Door condens wordt dat proces vertraagt. Bovendien kan condens op de onderlaag hechtingsproblemen veroorzaken. Een te hoge luchtvochtigheid zorgt er daarom voor dat verf drogen niet goed kan. Luchtvochtigheid ontstaat wanneer koude en warme lucht met elkaar in aanraking komen. Daarom is er in de ochtend altijd veel luchtvochtigheid: de zon komt op waardoor de warme lucht in aanraking komt met de koude lucht van de nacht.

Verf drogen bij een bepaalde temperatuur

Verf drogen door temperatuur kan doordat het te koud of juist te warm is. Veel verven drogen niet goed wanneer de temperatuur onder de vijf graden ligt. Het is dan ook logisch dat er in de winter weinig schilderwerk buiten plaats vindt: het verf drogen wordt bemoeilijkt. Toch zijn er ook merken waarvan verf drogen kan in relatief koude omstandigheden. Zo biedt het kwaliteitsmerk Sikkens verfsoorten aan, die drogen bij een temperatuur tussen 0 en 15 graden Celsius. De meest ideale temperatuur ligt echter bij de meeste verfsoorten rond de 20 graden. Te snel verf drogen kan ook door teveel hitte: er ontstaan dan barsten in de verf. In het artikel over buiten schilderen lees je meer over de beste omstandigheden voor buiten.

Verf drogen door verdamping

De twee bovengenoemde oorzaken hebben beiden invloed op de verdamping die plaatsvindt tijdens het verf drogen. De meeste verfsoorten bestaan uit drie delen: één vast deel (de verfstof) en twee vloeibare delen. Bij één van die twee vloeibare delen is het de bedoeling dat deze verdampen, doordat ze in aanraking komen met zuurstof onder droge omstandigheden bij een normale temperatuur (20 graden).Het verdampingsproces is eigenlijk het drogingsproces. Een hoge luchtvochtigheid bemoeilijkt dat proces net als een te lage temperatuur omdat het vloeibare deel in de verf niet goed verdampen kan.

Dus?

Niet goed verf drogen ontstaat door hoge luchtvochtigheid, vooral in combinatie met een te lage temperatuur. Ook bij hogere temperaturen gaat het verf drogen niet goed doordat het proces te snel gaat. Verven gaat daarom het beste bij optimale weersomstandigheden: 20 graden Celsius met een niet te hoge luchtvochtigheid met voldoende aanvoer van zuurstof (luchtcirculatie). Vind nog meer verf tips op onze website Verfkennis.nl!