Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Voor uitgebreide product- of technische informatie kunt u zich wenden tot de fabrikant of de website van de fabrikant. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt altijd tot onze klantenservice wenden.

Afbeeldingen

Afbeeldingen die gebruikt zijn kunnen iets afwijken van het origineel. Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s voor varianten met een afwijkende maat gebruikt zijn voor 1 product in meerdere maten. De Verfzaak aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of in haar winkels.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de artikelen zoals vermeld in deze webshop zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Indien artikelen niet (meer) beschikbaar zijn zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Eventuele betalingen met betrekking tot deze orders zullen door ons per omgaande teruggestort worden.

Weergegeven aantallen Voorraad

De weergegeven “Aantallen op voorraad” dienen enkel ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten worden ontleend.

Acties / Prijzen van producten of diensten

Actiesproducten zijn leverbaar zo lang de actie loopt, of zo lang de voorraad strekt. U kunt ten alle tijde informeren naar de actuele voorraad positie op tel. 046-4527932. Wij behouden ons het recht voor, om (actie)prijzen tussentijds, zonder verdere aankondiging vooraf, aan te passen.

Dekking van verven

(**) Ondanks de vermelding op de verpakking, adviseert De Verfzaak altijd 2 volle lagen muurverf aan te brengen om een mooie, gelijkmatige dekking van de verf te krijgen! Uiteraard dient de ondergrond op de juiste wijze voorbehandeld te worden. Het eindresultaat is altijd afhankelijk van de verwerkingswijze, temperatuur, soort ondergrond, zuiging etc. De Verfzaak kan niet aansprakelijk gehouden worden voor dekking, en of verwerking van door haar verkochte producten.

Proefvlak / Test / Controle van producten

Alvorens u eenaangeschaft producten verwerkt, adviseren wij u deze producten te testen op de door u gewenste en verwachte eigenschappen, kleur en fouten en/of andere gebreken. U dient dan alle werkzaamheden te beeindigen en contact met ons op te nemen . Klachten na verwerking van het producten worden niet in behandeling genomen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Verfzaak of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Verfzaak. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Verfzaak.